GIRONA

És una ciutat de la comarca del Gironès i té un total de 749.656.

LA XARXA SEMI-PERMANENT

L’ajuntament d’aquesta ciutat, han tingut la idea de crear una xarxa semi-permanent per poder calcular la qualitat del seu aire. El seu objectiu, és aconseguir avaluar els nivells de diòxid de carboni. Aquesta xarxa va sorgir després d’un treball de col·laboració entre l’Ajuntament d’aquesta ciutat i la Universitat d’Oxford Brookes. Ara nombrarem els diferents objectius:

  • Identificar els nivells de NO2.
  • Obtenir els nivells de font.
  • La importància del trànsit.

EL DIÒXID DE NITROGEN

Té un paper molt important que estem suportant en l’actualitat. D’altres concentracions d’aquest compost, poden afectar molt greument a la salut, ja que és un gas intemperant. Com que no és massa dissoluble, el NO2 pot perjudicar els pulmons, fent malbé el seu teixit.

DIRECTIVES EUROPEES

A través d’aquest resultat, com per exemple la qualitat d’aire, s’ha establert una constitució per la contaminació més important que hi predomina en aquesta ciutat La Unió Europea, ha creat directives per millorar aquests problemes en un futur. L’aire que hi ha cada dia a la ciutat de Girona està controlat a Europa amb la Directiva 85/203 i la Directiva Filla 1999/30.

LA CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA

Actualment, continua sent un problema molt gran, sobretot a les grans ciutats. La majoria de les vegades, són espais on habiten moltes persones. L’augment d’activitats humanes és el causant d’aquesta contaminació. Pot arribar a ser molt perillós per la salut humana.

Central Eléctrica, Energía, Electricidad

EL SOROLL

En aquesta gran ciutat hi conviuen milers de persones i es realitzen moltes activitats. Segons alguns factors, els sons poden ser pesats, passa a anomenar-se contaminació acústica. El trànsit és un dels principals sorolls ambientals.

Locomotora, Diesel, Rusia, Tren, Tráfico

Tot i això, Girona és un dels cinc municipis catalans amb millor qualitat d’aire.

Nubes, Cumulus, Cielo, Naturaleza, Dramática, Ambiente

LINKS:

Foto destacada: https://pixabay.com/es/photos/ciudad-atardecer-girona-casas-1332088/

Foto de núvols: https://pixabay.com/es/photos/nubes-cumulus-cielo-naturaleza-2329680/

Foto d’una locomotora: https://pixabay.com/es/photos/locomotora-diesel-rusia-tren-60539/

Foto d’una fàbrica: https://pixabay.com/es/photos/central-eléctrica-energ%C3%ADa-374097/

Foto cases de Girona: https://pixabay.com/es/photos/girona-ciudad-rio-cataluña-3847277/