LA CONTAMINACIÓ EN ELS ÚLTIMS ANYS

En els últims anys les preocupacions més notables amb relació a la contaminació tracten sobre la biodiversitat i sobre l’estat de l’aire.

Des del 2002 s’ha perdut un 13% d’ocells, papallones, amfibis… La desaparició d’espècies de climes freds s’ha fet notar encara que no està sent tan ràpida com l’augment de les espècies de climes càlids.

Pel que fa a la contaminació atmosfèrica, els òxids de nitrogen a Barcelona s’han reduït un 20% però referent al reciclatge, ens hauríem de començar a preocupar.

Un tema també preocupant és l’estat de l’aigua que va disminuint el percentatge de les que estan amb bon estat. També és important no oblidar-nos de la contaminació atmosfèrica, ja que actua de manera indirecta però provoca més de 9.000 morts prematures.