TARRAGONA

Tarragona és una ciutat amb 134.515 habitants una de les ciutats més poblades de la comarca del Tarragonès i és la setena ciutat més poblada de tota Catalunya.

Anfiteatro, Tarragona, Roma

Dues causes de la gran contaminació en Tarragona són:

 • La petroquímica
 • El tràfic

EL TRÀFIC

Més de 180.000 cotxes dièsel a Tarragona són contaminants. Vuit de cada deu vehicles a la província emeten excessiu òxid de nitrogen. Són els matriculats abans de setembre de 2014.

216.853 vehicles turístics que funcionen amb gasoil de la província, una mica més de 180.000 van ser matriculats abans de setembre del 2014,Vuit de cada deu automòbils dièsel que diàriament recorren els carrers i carreteres de la província són bruts.
A Tarragona són 35.834 els dièsel amb menys de quatre anys i, segons els fabricants, contaminen igual que els de gasolina.

LA PETROQUÍMICA

En el camp de Tarragona s’ajunta la major agrupació d’indústries químiques de tot el sud d’Europa. Aquestes indústries tenen un tractament particular de l’aire que les altres, per la protecció de les persones que hi viuen i pel control de la gran activitat industrial.

Els nivells de contaminació de l’aire es mesuren amb Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA) i mitjançant un pla de vigilància dissenyat per a les singularitats del Camp de Tarragona per la gran activitat industrial.

Per tal de determinar-la quantitat de l’aire en els punts de mesurament es disposa d’equips automàtics o manuals. Les característiques d’aquests equips són:

 1. Els equips manuals o captadors són aparells que permeten obtenir una mostra en el lloc de mesurament, que posteriorment és analitzada en un laboratori. Així doncs, les concentracions d’aire o les mesures d’aquesta manera no estan disponibles en temps real sinó que es fa la mitjana diària.
 2. Els equips automàtics o analitzadors són aparells que analitzen la mostra en temps real i en comptes de fer la mitjana diària la fan la mitjana horària.

INCONVENIENTS DE LA PETROQUÍMICA I PROBLEMES MEDIAMBIENTALS QUE PRODUEIX

 1. Contaminació d’aire, i aigua: Perjudica molt a la contaminació de l’aigua i l’aire pels productes i els  gasos que s’utilitzen o emeten.
Humo, Fumar, Chimenea, Protección Ambiental
 1. Destrucció de sòl fèrtil: Significa que en aquella zona no creixen éssers vius perquè el sol està contaminat.
Tierra, Sequía, Sequedad, Infertilidad, Suelo
 1. Soroll continu: Les xemeneies i les diferents indústries produeixen molt soroll amb la maquinària.
Industria, Planta Industrial
 1. Esclat de canonades i xemeneies: Produeixen explosions perjudicials per al medi ambient.
Petroquímica, Industria, Llama
 1. Males olors: Pels gasos o productes produïts
La Contaminación, Fábrica, La Industria
 1. Impacte lumínic: Gràcies a les xemeneies o a la gran activitat que s’hi produeix.
Petroquímica, Industria, Llama, Contaminación
 1. Paisatgístic: Ja que ocupa una extensa superfície (7,4 km²) quasi com l’Eixample de Barcelona i produeix un gran respecte en veure-ho per les grans dimensions.
 1. Sensació d’inseguretat: Perquè en qualsevol moment pot produir-se un accident.

Les indústries més contaminants de la petroquímica

LINKS:

Foto destacada: https://pixabay.com/es/photos/acueducto-de-tarragona-3754932/

Foto de l’amfiteatre de Tarragona: https://pixabay.com/es/photos/anfiteatro-tarragona-roma-3747114/

Gràfic: https://directa.cat/app/uploads/2018/06/Directa-456.pdf

Foto de l’Eixample i la petroquímica: https://directa.cat/app/uploads/2018/06/Directa-456.pdf

Foto dels núvols amb la petroquímica: https://pixabay.com/es/photos/humo-fumar-chimenea-258786/

Foto de la petroquímica: https://pixabay.com/es/photos/industria-planta-industrial-525119/

Foto de la xemeneia amb una flama: https://pixabay.com/es/photos/petroqu%C3%ADmica-industria-llama-785588/

Foto de la petroquímica: https://pixabay.com/es/photos/la-contaminaci%C3%B3n-f%C3%A1brica-2408234/

Foto de la xemeneia amb una flama i fum: https://pixabay.com/es/photos/petroqu%C3%ADmica-industria-llama-785590/

Foto de sol infèrtil: https://pixabay.com/es/photos/tierra-sequ%C3%ADa-sequedad-infertilidad-1611399/

Font d’informació del text: https://directa.cat/petroquimiques-risc-elevat-control-deficient/